Il figliuol prodigo

di Domenico BalestrieriHin dersett agn o dersett agn e mezz

Che foo vers: de ch inanz quant en faroo?

Forsi en faroo ancam per on bell pezz ;

Ma forsi hin quist i ultem vers che foo.

Chi'l sa me'l diga: e se la fuss insc,

O Meneghin, coss'en sarav de ti?Coss' en sarav denanz al tribunal

De quell giudes giustissem e tremend?

I to rimm, via de quatter ch'hin moral,

T'accorget ben per quant se poden spend,

Va l; portegh el meret de componn

Sui scherz d' amor e sui bellezz di donn.Si, t'ee tegnuu polid quell bon register,

E t'ee cavaa el bell frut de quell che dis

El Magg, che in tutt el rest l' el to maister,

E adess franch el te sent del paradis.

L' andaa lu inanz, l'ha faa lu la calada

Sul bon sentee, ma ti t'ee voltaa strada.Via, femm giudizi intant che semm a temp,

E ch'el Signor per grazia el ne sopporta.

Se p d gust al mond, ma in l'istess temp

St in caresgia, e cerc quell che p importa.

Fmm pur di rimm, ma de quij rimm per

Che al streng di gropp ne possen f bon pr.Fmm ved sodament, senza smorbi,

Ch'el nost lenguagg el dis tutt quell ch'el voeur;

Che l' bon de mett s'cess, e ch'el sa and

Per la strada p curta a trov el coeur.

E, gi che semm sul cas, podem descor

De la misericordia del Signor.In del Testament vecc, e p in del noeuv,

Dopo ess staa miss in cros per nost ajutt,

El n'ha daa semper, e el ne da tanc proeuv,

Che se cognoss la soa bontaa per tutt.

Podarev insc dinn, ma per adess

Portaroo on fatt che l'ha portaa lu istess.On gran scior el gh'aveva duu fioeu,

Ma tra quist ghe passava on gran desvari ;

El prim savi el tendeva a f i fatt soeu;

L'olter m ragazzon l'eva el coo a l'ari:

E on di l'ha faa i soeu cunt de voress scoeud

Ogni sort de caprizzi, e f a s moeud.Se cercass in c mia lacc de gajna

Mel daraven, el diss, che in quant a quest

No me cala nagott; ma intantafina

Son soggett e no poss comand i fest.

La libertaa de f e de desf

No gh' danee che le possa pag.E con tutt ch'el s'accorgia del despecc

Ch'el ghe far: tant'; lassand de part,

Ogni respett, el dis a quell bon vecc:

Scior pader ch'el me daga la mia part.

E in del f ona domanda de sta sort,

Che gran tolla! nol vens n ross n smort.El bon veggion l' immobel de manera

Ch'el par on omm che sia retraa su on quader:

Car el m tos, el dis, parlet da vera?

Te gh'ee tant coeur d'abbandon t pader ?

Che desgust ett avuu? Cossa t'hoo faa?

Pensegh ben. Lu el respond: gh'hoo gi pensaa.Ah n, car el m tos, ah n, el repia,

Dormegh sora sta nocc, e pensegh ben.

Che serva! L'e stinaa: vuj and via;

L' bella anch questa, e vuj quell che me ven.

Guarda on poo t fradell! Con m fradell

Se cordem pocch, e poeu cossa fa quell?A sto parl, vedend ch'el stava dur,

Anch ch'el se senta a strapp el coeur: Ors,

Vedi, e1 ghe dis, che te voeu and; va pur;

Questa l' la toa part, anzi de p;

Ma daran gi sti gran bullor, ch'el mond

L'ha el dolz su l'or1a, e poeu l'amar in fond.Lu m fasend oreggia de mercant,

In att de sbergna el se ne immocca,e inscambi

El toeu su ingord quij bej danee lampant;

El rest, part robba, e part letter de cambi;

E poeu, montand in su on bizzar cavall,

Al pader malcontent el volta i spall.Alto, lacchee, staffer e camarer,

Seguitee el patronscin; fee bon viacc,

Che prest ve mudarii de sto penser,

E el pientarii quand l'avar faa affacc.

Ma intant el pover vecc, pien de magon,

El ghe lassa adree i oeucc per compassion.Col,el fa paricc mja, e el va a fermass

A ona cittaa ariosa dove gh'eva

De podess toe de tucc i sort de spass.

E de butt via el s com el voreva.

El cerca dove sia la mej locanda;

El da orden che tutt sia faa a la granda.Adess m el gh' rivaa; la se tr in pee;

Corta bandida e sciali senza cruzi:

Se fa tutt coss a furia de danee;

Cressen i vizi, e calen i pescuzi.

Regall, bagord, festin, gioeugh, trebbi, etzettera

L'han miss in cas ch'el voeur f bella lettera.L' desligaa el cavrett; spes sora spes,

E che la vaga fin che la p and.

In don d el spend quell che l' assee in trii mes

El cerca tucc i straa de stralatt;

E, se lu no je troeuva, i adulator,

Che goden ai s spall, i troeuven lor.L' gi voeuja la borsa, e l' gi a segn

De no pod p tir l sta vitta

Pur a reson de debet e de pegn,

Insc a la medioss, tant el seguitta.

Infin poeu riva on sarasara; infin

L' redutt a la succia, in sanquintin.E, perch i guaj fan giust com se dis

Di scires, che adree a vuna ghen va des,

Per ruinall de ramm e de radis,

Vens anch la calastra in quell paes.

N'occor ch'el spera ajutt; l' l ch'el cova:

In sti bugad gh'han tucc de f a c sova.Quij soeu amison de vaglia insc fedel,

Ch' el tegneva de cunt com fradij ,

Fin ch'han poduu raspaghen, gh' hin staa al pel;

Adess l' mudaa scena, e n'hin p quij.

El proeuva adess strasciaa pesg che n on lader

Cossa voeur d l'av lassaa s pader.Pover meschin, cossa credii ch'el faga

Locch, gi de canchen, per trovass tant pover?

El va senza sav dove el se vaga,

Cercand de sostantass, cercand recover;

E l' mandaa da vun, per fagh servizi,

A viv coi animal in di sporchizi.L' mandaa, cont on orden, da on massee,

Desutel tre voeult p de chi el le manda,

Ch'el le mett subet a quell bell mestee;

E cont aria e coi brusch el ghe comanda;

Mantegnendel cont acqua e on poo de pan,

Tant muff, tant dur, d'ess refudaa d'on can,Dov' hin i vin de f ciapp la ciocca,

E i bocconscitt leccard, ong e besong?

Adess besogna fass de bona bocca,

E fa cros e medaj, mordend i ong.

E i vestii barlusent? Uh! poverasc,

L' mezz vestii de biott, e mezz de strasc.El nass pover l' pur la mala cossa,

Ma l' ben pesg per vun che vegna al manch;

Vun levaa in di delizi, e che nol possa

Trov del pan quand la ghe d in di fianch!

Sto pover marter adess s l'ha pari

Soll solett, motrient, a f lunari.El va girand coi soeu animal intorna,

Col remors ch'el le rod e el le compagna,

E se s'imbatt per cas che in quell contorna

Ghe passa on scior vestii con tutta magna;

Allora el se scorlliss, e el resta l,

Disend, strengiuu in di spall, seva insc anm.Tirand l in quij miseri de sto pass,

Fina a sospir i giand di soeu porscij ,

On d, tutt penseros, pondand su on sass

El gombed, e la man sora di zij,

Stoo ch, el dis, strimed a pat la ghia,

Quand stan mej quij che serven in c mia.In c mia? Ah signor, coss'hoo mai ditt?

L' eva ona voeulta, e la sarav anm,

Se avess faa, in loeugh de scoeudem tanc petitt,

Com el fradell ch'el ten de cunt el s.

Eel fors ch'el p no l'abbia parlaa ciar?

L' ch adess lu el fondusc, l' ch l'amar.Fornimela, ghe voeur resoluzion:

Andaroo l senz'olter, e in genoeucc,

P, ghe diroo: n ben, car scior patron,

Anch quand sia indegn de stagh denanz ai oeucc,

El preghi a toeumm per servitor; ma l

El me p d: va in pas, no te vuj p.S te vegnet adess quell brav fioeu,

Che no te gh'ee gnanch de quattatt i carna:

Torna coi toeu porscij, torna al stabbioeu,

A casci el muso denter in la marna.

Te gh'ee pur l el t lecc su la cassina?

Cossa partendet ch, faccia bronzina?E dopo sti paroll, per compiment,

El p saramm la porta in faccia: allora,

Che travaj sar el m, che gran torment,

Che gran desperazion, de crepagh sora?

Se ben gh'hoo tanta fed, che se dia voeur,

No1 dir insc; che infin l' de bon coeur.El solta in pee quell pover balabiott,

Magher, destrutt, con cera che spaventa:

El par ona figura del Callott

Con quella soa marsina sfilaprenta,

Sospirand e piangend, in d'on'oggiada,

El ciama ajutt al ciel, e poeu el s'instrada.El gh'ha on squellott de legn taccaa in zentura,

On mezz capell , on bastonasc in man;

Toeuss, cont i pee descolz, el va adrittura

Vers c in manera de f baj i can:

Ma el strascina adree i gamb insc de stracch,

Che s'el spiret l' pront, el corp l' fiacch.Quand poe l'entra in la patria, oh allora s

Ch' el se sent in del coeur pussee ticch tocch!

El va adree al mur lott lott, el dis, son ch;

Son ch mi al gran tandemm, adess gh' pocch

E l el fa duu o trii pass in su on quadrell;

E el se tira in sui oeucc quell mezz capell.Per la gran confusion ross com on foeugh,

E palpaa e muff pensand ai s desgrazi,

Infin voltaa on canton, l' rivaa in loeugh

De sguis a la lontana el s palazi.

L'eva a on poggioeu s pader, e vedend

Quel pitocch l'ha on cert mott che nol sa intend.E in del torn a vedell tutt vergognos,

Che no1 volzava gnanch a guard in Su,

El sbanfa, e el dis : Saravel el me tos?

Eel lu fors, o no eel lu? s ben l' lu.

El le cognoss del franch de lontan via;

Ch'el sangu el sporg, e'l coeur l' ona gran spia.Lest, el tr via de slanz el bastonscell,

E el leva in pee, sbattend in terra el scagn;

El fa la scala, el fa p d'on basell

Per voeulta, com on fanc de dodes agn:

E lassand d'ona part la gravitaa,

El ghe corr a la contra fina in straa.L' tutt content, e inscambi de paroll,

El sospira, e el tr lacrem de sta posta,

El le basa, el ghe butta i brasc al coll;

E l'ha sospir e lacrem per resposta:

Che anch el fioeu, ch'el vorav d tanc coss,

Ghi soffega el magon dent in del goss.Basta, el solta poe su de l a on bell pezz:

Car el me p, st'infamm, sto biridoeu,

No l' degn de ricev tanci carezz,

N manch de vess ciamaa per s fioeu.

Son staa on ingrat, ma giuri al ciel e a l,

Fin ch'avaroo fiaa in corp de tornagh p.Allora el torna anm ai primm segn d'amor

Quell bon veggion ch'el vorav pur sfogass:

E el deslengua, e el se volta ai servitor

Che resten l incantaa com de sass:

Quest l' el tos ch'eva pers; corrii, scernii

Dent in la guardarobba el mej vestij.L' menaa in c, e lavaa tutt de coo a pee,

E vestii tutt de noeuv ch'el fa on gran spicch;

m quell bon pader nol n'ha minga assee,

El dis: mettigh in did l'anell p ricch,

E fee scann on vedell, perch ghe sia

On gran past cont invit e sinfonia.Intant che in c se sona e fa cuccagna,

E se sent el rumor fina de strada,

Riva el fradel maggior de la campagna,

E el domanda: Coss' sta fustusciada?

Gh' on staffer su la porta, e el ghe respond,

Cuntandegh tutt el fatt ciar e redond.Anzi l' avar faa fors anca l,

Mes'ciand i veritaa cont i bosij,

Com cert servitor che per el p

Fan el mestee di tizziroeu e di spjj ;

E per pesc in del torber sti facc franch

Reporten in cert cas de p e de manch.Quand el sent el motiv de sta gran festa,

El par on can che ghe schiscen la coa;

E el dis con rabbia: Hoo de ved anca questa!

E l el tra el mull, n'l voeur mett p in c soa:

Solta voltra s pader, e el procura

De imbonill, e el le prega e el le Scongiura.Ma lu in collera el sclama: Per chi cel

El mej vestii che sia, El mej anell?

Per chi staa semper umel e fedel?

N; guarda; hin per col de m fradell;

Hoo intes: per vess ben vist besogna f

El vagabond, el scrocch, el strappac.A sta manera almanch me poss promett

On vedell grass de d on bell past anm;

Che a vess staa ubedient gnanch on cavrett,

Che l' on cavrett, l'hoo mai avuu ai mee d.

Anzi con tanc bonn oper e resguard

Son trattaa asquas com se fuss bastard.Ti, el dis el pader, te see in c patron

Tant com m: d on poo, te paren robb

De f e de d? che bella compassion

A on fradell miserabel com Giobb!

Ah, che no te see minga persuas

Coss' i viscer d'on pader in sto cas.Butta a bon cunt, e pensa i coss con flemma,

Che te cognossaree che t'ee fallaa:

Fa a me moeud, consolemmes tucc duu insemma,

D'on fioeu, d'on fradell recuperaa.

L'eva pers, l'eva mort per soa desditta,

L' vegnuu, e l' tornaa de mort a vitta.Insc el parla el Signor, insc l'esprimm

La soa bontaa quell Dia ch' mort per nun;

Insc, chi n'ha besogn, m per el primm ,

Semm ciamaa a penitenza a vun per un.

Basta a cerc el perdon, ch'en semm sicur:

E ghe sar chi possa anm st dur?


Biblioteca Nazionale Braidense - Sito Web: http://www.braidense.it
Via Brera 28 - 20121 Milano - Tel. +39 02 86460907 - Fax +39 02 72023910 - Email: info@braidense.it